logo

תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו (״התנאים״) מסדירים את היחסים בין מנדיי.קום בע״מ (״מנדיי.קום״, ״אנחנו״, ״אנו״) לבין המשתמש באתר (״המשתמש״ ״אתה״) ויחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, במידע ובתכנים הכלולים בו. 

אתה מבין כי שימושך  באתר זה, הרשמה לאתר או שימוש באפליקציה לנייד, פורטל מקוון, טפסים אלקטרוניים, סקרים ואירועים הקשורים לאתר זה ו/או לפעילות מנדיי.קום, מהווה את הסכמתך לתנאים אלה, לרבות אך לא מוגבל למדיניות הפרטיות של מנדיי.קום ("מדיניות הפרטיות"), כפי שתתוקן מעת לעת.

אנא המנע/י מלעשות שימוש באתר זה ככל ואינך מסכים/ה עם תנאים אלו. 

  • 1. האתר

האתר, הקהילה והתכנים המוצעים בהם ניתנים כמו שהם (as-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות השירותים או המוצרים המוצעים ו/או המוזכרים דרך האתר, מעודכנים ונכונים אך ורק למועד הרלוונטי בו נעשה בהם שימוש.

  1. השימוש באתר הינו פתוח וזמין לכולם (למעט עבור השירותים הדורשים הרשמה מראש).האתר עשוי להכיל מידע מגוון, לרבות (ללא הגבלה) מידע, נתונים, טקסט, תוכנות, תמונות, גרפיקה, וידאו, הודעות או חומרים אחרים (ביחד, "תוכן"). כמו כן, במסגרת שימושך באתר תהיה/י רשאי/ת להעלות, לפרסם או לספק בכל דרך אחרת תוכן בקשר לאתר ("התוכן שלך") וכן להירשם למערכת החיבורים (״חיבורים״) אשר באמצעותה תוכל להתחבר למשתמשים נוספים באתר. ידוע לך כי התוכן שלך ופרטייך יוצגו באופן פתוח לקריאה לקהל הרחב ו/או באמצעות החיבורים, בין היתר לצורך יצירת קשרים וכן השתתפות באירועים. מובהר כי השימוש במערכת אינו מיועד למטרות קידום, פרסום או מכירה של מוצרים או שירותים. שימוש במערכת החיבורים למטרות אלו עלולה להביא להסרתך מן האתר.  
  2. דעות, עצה, הצהרות, סיוע, שירותים, הצעות או מידע שהובעו או הפכו לזמינים על ידי צדדים שלישיים, לרבות משתמשי האתר, יהיו באחריות המחבר/ים או המפיץ/ים בהתאמה ולא של מנדיי.קום.

  3. ייתכן כי תכנים מסוימים הזמינים לך ולאחרים דרך האתר או בדרך אחרת, עשויים להיות מיושני