logo

שולחנות עגולים

שלא כמו רוב האירועים שאנחנו עושים, השולחנות העגולים מובלים לגמרי על ידי הקהילה שלנו – על ידכם.
מה זה אומר? שאם יש לכם ידע שאתם מרגישים שאחרים יכולים להרוויח מללמוד, או אם אתם תקועים מול אתגר שבטוח
שאחרים נתקלים בו גם ברגעים אלו ממש, השולחנות העגולים הם הדרך שלכם לייצר מפגש אינטימי עם אנשים אחרים, כדי
להתייעץ, לשתף וללמוד אחד מהשני.

שלא כמו רוב האירועים שאנחנו עושים, השולחנות העגולים מובלים לגמרי על ידי הקהילה שלנו – על ידכם.

אז איך זה עובד בפועל?