logo

שיחות עם יזמים

בכל טור של ״שיחות עם יזמים״ אנחנו שואלים יזם או יזמת אחרים את אותן עשר שאלות על המסע שלהם.
זו הזדמנות מיוחדת לקבל הצצה למה מניע יזמים ויזמיות מצליחים ומה ההרגלים שהופכים אותם למי שהם, בין אם בהצלחות או במשברים.

שפות
שפות
לירן חיימוביץ
עברית

4 דקות קריאה

אוגוסט 2022
עברית
4 דקות קריאה
אוגוסט 2022

המשימה היא לבנות מוצר שמייצר ערך משמעותי ללקוחות שלה. בסופו של יום, חברות קמות ונופלות בדיוק על שאלת הערך ללקוחות