85: יסודות - SaaS Metrics 04: מה זה LTV ולמה זה חשוב?

September 29th, 2020

האזינו דרך:

באילו סיטואציות משתמשים במטריקת LTV? איך מחשבים LTV עבור סוגי לקוחות שונים? ולמה המטריקה הזו כמעט תמיד תלך יד ביד עם מטריקת ה-CAC?

בפרק הרביעי של Foundations ליאור קרנכל וערן זינמן מדברים על מטריקת ה-(LTV (Lifetime Value, שנותנת לחברה אינדיקציה כמה כסף היא הולכת להכניס בממוצע מכל לקוח משלם שלה. זוהי מטריקה שמשקיעים אוהבים מאוד, ולצד זאת היא אינה פשוטה לחישוב ולשימוש. ליאור וערן מסבירים איך בכל זאת ניתן לעבוד עם המטריקה הזו בפרקטיקה, ולמה היחס בינה לבין CAC הוא משמעותי.

85: Foundations – SaaS Metrics 04: LTV – Lifetime Value

When does a company need to use the LTV metric? How to calculate the LTV of different types of customers? And why can we almost never use it without the CAC metric?

In the 4th episode of Foundations, Lior Krengel and Eran Zinman talk about the LTV metric – (Customer) Lifetime Value. This metric indicates the total revenue a company can expect from a single customer. Even though investors love it, this metric is not an easy one to calculate or even use regularly.

But even so, We explain how we can use it, why the LTV/CAC ratio is so important, and how to calculate LTV for a customer who continues to use our product without ever canceling his subscription.Enjoy

More episodes

We bring main insights from the 34th episode, and discuss user activation – the bridge between a user sign-up to the platform’s ability to improve the way they work. Guest: Michal Lupu, Group Product Manager@monday.com

Listen on:

We bring main insights from the 34th episode, and discuss user activation – the bridge between a user sign-up to the platform’s ability to improve the way they work. Guest: Michal Lupu, Group Product Manager@monday.com
We talk about the challenges in maintaining focus and quick execution when working on complex projects. Guests: Shirley Baumer, Product Group Manager and Dotan Egozi, Product lead at monday.com

Listen on:

We talk about the challenges in maintaining focus and quick execution when working on complex projects. Guests: Shirley Baumer, Product Group Manager and Dotan Egozi, Product lead at monday.com