logo

מאגר משרות מתעדכן

הכירו את מאגר המשרות הקהילתי שלנו - החלטנו להשתמש בכוח האדיר של הקהילה שלנו, של היזמים והסטארטאפיסטים הרבים שנמצאים פה ולעזור אחד לשניה לחפש עבודה. לכל אלו שפוטרו, לכל מי שלא מוצא.ת עבודה בעקבות המשבר, ולכל מי שביניהם. עובדים בחברה שמגייסת בימים אלה?
הכניסו את פרטי החברה ועזרו למחפשי ומחפשות עבודה להיחשף למשרות השונות במקום העבודה שלכם.

פיתוח

DevOps Team Lead

תחום: פיתוח, אחר
איזור בארץ: מרכז או צפון
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Lead Python Developer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז או צפון
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Senior Backend Developer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז או צפון
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Senior Data Engineer

תחום: פיתוח, אחר
איזור בארץ: מרכז או צפון
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Senior DevOps Engineer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז או צפון
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Data Engineering Team Lead

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז או צפון
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Senior Security Engineer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז או צפון
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Senior FullStack Engineer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז או צפון
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Senior Full Stack Developer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Full Stack Developer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: אחר
היקף המשרה: משרה מלאה

AOSP Software Engineer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: צפון
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Full stack Engineer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Mobile QA Engineer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Security Researcher

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

System & Networking Engineer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Backend Engineering lead

תחום:פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Frontend Engineer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Backend Engineer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Senior Software Engineer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Front-end Developer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Associate
היקף המשרה: משרה מלאה

Backend Developer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Senior Software Engineer

תחום: פיתוח/מוצר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Data Application Engineer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Altius Capital

Full Stack Team Lead

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Senior Computer Vision Expert

תחום: פיתוח/מוצר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Distinguished Architect, QB Money

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Director
היקף המשרה: משרה מלאה

Senior backend developer

תחום: פיתוח/מוצר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Data Science Architect, Mailchimp

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

C++ Developer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Senior Back end Developer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

QA Automation Engineer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Associate
היקף המשרה: משרה מלאה

QA Manager

תחום: מוצר/פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Research Engineer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

DevOps Engineer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Senior Fullstack Developer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Software Engineer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Team Leader - Core team

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

VP R&D

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Executive
היקף המשרה: משרה מלאה

מפתח/ת ANGULAR ו- NET CORE.

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: אחר
היקף המשרה: משרה מלאה

Frontend Developer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

ר"צ פיתוח Net Core. ו- React

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Solution Engineer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Entry Level
היקף המשרה: משרה מלאה

Software BSP Engineer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Senior Backend Engineer

תחום: פיתוח/מוצר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Senior DevOps Engineer

תחום: פיתוח/מוצר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Senior Backend Developer

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Development Team Lead

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Executive
היקף המשרה: משרה מלאה

Development Team Lead

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Executive
היקף המשרה: משרה מלאה

מוצר

Backend developer

תחום: מוצר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Interaction Engineer

תחום: מוצר
איזור בארץ: צפון
סניוריטי: Associate
היקף המשרה: משרה חלקית

Overwolf

Senior Product Manager - Developer Platform

תחום: מוצר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Senior Product Manager

תחום: מוצר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Product Manager- Banking

תחום: מוצר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Associate
היקף המשרה: משרה מלאה

Product Owner

תחום: מוצר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: אחר
היקף המשרה: משרה מלאה

Product Manger

תחום: מוצר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Product Manager- Banking

תחום: מוצר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Associate
היקף המשרה: משרה מלאה

Product Owner

תחום: מוצר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: אחר
היקף המשרה: משרה מלאה

עיצוב

Design Lead, Office of the CEO

תחום: עיצוב
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: אחר
היקף המשרה: משרה מלאה

Product Designer

תחום: עיצוב
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

תפעול/אופרציה

Solution Engineer

תחום: מוצר/אופרציה/אחר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Entry level
היקף המשרה: משרה מלאה

Data Implementation Team Lead (TL)

תחום: תפעול/אופרציה
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: אחר
היקף המשרה: משרה מלאה

Deployment Team Lead

תחום: אופרציה
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: אחר
היקף המשרה: משרה מלאה

Project Planner

תחום: תפעול/פיתוח/אופרציה
איזור בארץ: צפון
סניוריטי: Entry level
היקף המשרה: משרה חלקית

Deployment Team Lead

תחום: אופרציה
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: אחר
היקף המשרה: משרה מלאה

Executive Assistance

תחום: אופרציה
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: אחר
היקף המשרה: משרה מלאה

HR

Senior Talent Acquisition Partner - Office of the CEOs

תחום: HR
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Global Recruiter - Maternity leave replacement

תחום: HR
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Associate
היקף המשרה: משרה זמנית

Senior Talent Acquisition Partner - Office of the CEOs

תחום: HR
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

CX/CS

Customer Experience Advocate

תחום: Customer Experience
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Entry level
Native English is must
היקף המשרה: משרה מלאה

Customer Experience Advocate

תחום: Customer Experience
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Entry level
Native English is must
היקף המשרה: משרה מלאה

Customer Experience Advocate

תחום: Customer Experience
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Entry level
Native English is must
היקף המשרה: משרה מלאה

שיווק

Overwolf

Head of PPC

תחום: שיווק
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Director
היקף המשרה: משרה מלאה

Head of Communications, Intuit Israel

תחום: שיווק
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: אחר
היקף המשרה: משרה מלאה

Overwolf

Head of PPC

תחום: שיווק
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Director
היקף המשרה: משרה מלאה

מכירות

SDR

תחום: פיתוח
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Associate
היקף המשרה: משרה מלאה

Global Controller - Team Lead

תחום: פיננסי
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

Global Controller - Team Lead

תחום: פיננסי
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

פיננסי

Bookkeeper

תחום: פיננסי
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Entry Level
היקף המשרה: משרה מלאה

Global Controller - Team Lead

תחום: פיננסי
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

אחר

Experienced Podcast Producer

תחום: אחר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Entry level
היקף המשרה: משרה מלאה

Data Science Mentor

תחום: אחר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: אחר
היקף המשרה: משרה חלקית

BI Engineer

תחום: אחר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: אחר
היקף המשרה: משרה מלאה

Senior Full Stack

תחום: אחר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

DevSecOps engineer

תחום: אחר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

מיישם/מת מערכת

תחום: אחר
איזור בארץ: צפון
סניוריטי: אחר
היקף המשרה: משרה זמנית

Professional Services Engineer

תחום: אחר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: אחר
היקף המשרה: משרה מלאה

Data Analyst

תחום: אחר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: אחר
היקף המשרה: משרה מלאה

Senior Full-Stack Developer

תחום: אחר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Senior
היקף המשרה: משרה מלאה

AI Trainer

תחום: אחר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: Entry Level
היקף המשרה: משרה מלאה

Professional Services Engineer

תחום: אחר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: אחר
היקף המשרה: משרה מלאה

Data Analyst

תחום: אחר
איזור בארץ: מרכז
סניוריטי: אחר
היקף המשרה: משרה מלאה

תכנים רלוונטים לחיפוש עבודה

קורס חיפוש עבודה