113: איך יודעים שהגיע הזמן לפתח מערכת אין-האוס

April 27th, 2021

האזינו דרך:

מתי חברה צריכה להתחיל לפתח מוצרים חדשים in-house? איך מכניסים מפתחים לדומיין חדש לחלוטין? ואילו סיכונים כרוכים בהחלטה להפסיק לעבוד עם מוצר מדף שהחברה מסתמכת עליו כבר שנים?

ביולי 2020 מחלקת ה-R&D במאנדיי החליטה לפתח מערכת חיוב (billing) פנימית – in-house. מדובר במערכת מורכבת שמלווה את הלקוח מרגע התשלום הראשון שלו בפלטפורמה, לאורך השדרוגים והשינויים במנוי. 

ההחלטה הזו משמעותית מכמה בחינות. זה מוצר שלא נמצא ב-core של פעילות החברה, יש הרבה פתרונות קיימים בחוץ שאפשר להשתמש בהם, וגם – מדובר בפרויקט ענק עם עלות טעות מאוד גבוהה, שהצריך את הצוות שהתעסק בו להיכנס לדומיין חדש לחלוטין. התהליך לקח יותר משנה וחצי, ודרש התקדמות מאוד הדרגתית בשביל למזער את הסיכון ככל הניתן.

השבוע אנחנו מדברים עם חן סלומון, Framework Group Lead, ועם תום הופן, Tech Lead במאנדיי.קום, שלקחו חלק בהקמת הצוות החדש. חן ותום משתפים בנקודה בה הבינו שצריך לפתח מערכת אין-האוס, בשיקולים שעמדו מאחורי ההחלטה, בסיכונים שכרוכים בה ובאתגרים שמלווים פרויקט כזה.

113: How to know it’s the right time to develop an in-house system

When does a company need to develop in-house systems? How do you get developers familiar with a whole new domain? And what are the risks that come with the decision to stop working with an out-sourced product that the company has been relying on for years? 

In July 2020, the R&D department at monday decided to develop an in-house billing system. It is a complex system that first meets the users when they perform payment on the platform and stays with them during the upgrades and the changes in their subscription. 

This decision is significant for numerous reasons.  It’s a product that doesn’t lay at the core of the company’s activity, there are many existing solutions in the market we could choose from, and – it is a HUGE project that comes with many risks, that forced the team managing it to enter a whole new domain. The process took more than a year and a half and required a very gradual release to minimize the risks as much as possible. 

This week, we talked with Chen Salomon, Framework Group Lead, and Tom Hoffen, Tech Lead at monday, that took a part in building the new team. Chen and Tom share the point in which they understood we need to develop an in-house system, the thought process leading to it, the risks that come with it, and the challenges underlying such projects.

Enjoy

More episodes

We discuss the main dilemmas in defining KPIs for CS teams. Guest: Tom Ronen, Head of High Touch Customer Success, and Nir Fogel, Head of Client Services

Listen on:

We discuss the main dilemmas in defining KPIs for CS teams. Guest: Tom Ronen, Head of High Touch Customer Success, and Nir Fogel, Head of Client Services
We bring the main insights from the ‘A good testing strategy’ session Shanee Radzewsky, Full stack developer at monday.com, gave at our Unplugged engineering event.

Listen on:

We bring the main insights from the ‘A good testing strategy’ session Shanee Radzewsky, Full stack developer at monday.com, gave at our Unplugged engineering event.