פעם בכמה זמן יש נושא שיש לו פוטנציאל לשנות שינוי משמעותי.
במאנדי, כמו בהרבה חברות אחרות בחרנו להעסיק ישירות את עובדי הנקיון שלנו ועובדים אחרים. זהו נושא שמתחילים לדבר עליו, ואפילו יש את עמותת ליבה שפועלת ליצר שינוי בתחום. העסקה ישירה מכניסה יותר אנשים לטווח האחריות של החברות, ובכך מספקת להם יציבות גדולה יותר בחיים ועוד יתרונות רבים אחרים.
על היתרונות הקשיים והפתרונות שמצאנו אנחנו מדברים בפרק.
כרגיל אנחנו מספרים בפרק על הדוגמא שלנו, על הנסיון שצברנו בנושא ב4 השנים האחרונות. אבל בניגוד לבד”כ ששמים את הסיפור ומקווים שהוא יתרום, הפעם אני אישית מקווה שזה יוביל להאצה בשינוי הזה שמתחיל לקרות בארץ.