1: מפצחים A/B testing

July 8th, 2018

האזינו דרך:

אבירם גבאי, מפתח בצוות הצמיחה, סיפר לנו איך לבצע טסטים נכון, מה האימפקט של טסט מוצלח על החברה, למה זה בסדר גמור שטסטים נכשלים – כל עוד לומדים מהם משהו, מה עושים כשהדאטה והערכים של החברה מתנגשים, ועל האתגר הכי גדול שהצוות מתמודד איתו היום – איך זזים יותר מהר.

אין פה אמיתות מוחלטות וכללי זהב, אלא שיחה על הדרך, הנצחונות הקטנים וההתלבטויות של היום יום.

1: Cracking A/B Testing

We recorded our episode on A/B testing with Aviram Gabay from monday.com’s Growth team twice. We had to see which version was better A or B. Ok, the sound quality of the first one was really bad, but we couldn’t help but make the joke.

Aviram shared with us how you can conduct A/B tests right. The impact of a successful test and why it’s ok that some tests fail as long as you learn from them. Not to mention what they do when data and company values conflict. We also discussed the Growth team’s greatest challenge: how to move faster.

Our A/B testing doesn’t come with a list of rules but a lot of potentials if done right.

Enjoy

More episodes

We bring main insights from the 34th episode, and discuss user activation – the bridge between a user sign-up to the platform’s ability to improve the way they work. Guest: Michal Lupu, Group Product Manager@monday.com

Listen on:

We bring main insights from the 34th episode, and discuss user activation – the bridge between a user sign-up to the platform’s ability to improve the way they work. Guest: Michal Lupu, Group Product Manager@monday.com
We talk about the challenges in maintaining focus and quick execution when working on complex projects. Guests: Shirley Baumer, Product Group Manager and Dotan Egozi, Product lead at monday.com

Listen on:

We talk about the challenges in maintaining focus and quick execution when working on complex projects. Guests: Shirley Baumer, Product Group Manager and Dotan Egozi, Product lead at monday.com