מיזם בתחום האופנה יד שנייה עם פוטנציאל בינלאומי פלטפורמה שתאפשר למותגי האופנה להצטרף לשוק המכירה החוזרת הקיים של המוצרים שלהם בשלב הרעיון

star

star

image
entrepreneur's avatar