Watch & Learn

מה האתגרים הכי גדולים בניהול מוצר? איך אפשר להיערך בצורה הטובה ביותר לגיוס עובד חדש? איך יוצרים תוכן שמניע אנשים לפעולה?

בספריית הוידאו שלנו תוכלו למצוא את כל התכנים מאירועי העבר שלנו, במהלכם עובדים ממאנדיי ומחברות אחרות משתפים את השיעורים הכי חשובים שלמדו.

בספריית הוידאו שלנו תוכלו למצוא את כל התכנים מאירועי העבר שלנו, במהלכם מומחים בתחומים שונים ממאנדיי ומחברות אחרות משתפים את השיעורים הכי חשובים שלמדו.

שפות
על מה תרצו ללמוד?