בשנים האחרונות פגשתי הרבה יזמים ויזמות עם רעיונות מדהימים, אבל קושי גדול לספר את אותם רעיונות באופן חד וברור. בשביל לענות על האתגר הזה אני מציע את מודל הגשר.

במסגרת המודל הזה אני מציע לחשוב על הסטארטאפ במונחים של גשר שעובר מעל נהר. גדה אחת של הנהר היא גדת הכאב, ה-Pain. הגדה השנייה היא גדת האימפקט – זאת אומרת הגדה שאם הכאב ייענה נגיע אליה. הגשר שמחבר בין הכאב לאימפקט הוא הסטאטראפ שלכם.

כשמציגים את הכאב שאתם באים לענות עליו, חשוב להמחיש אותו באופן ברור. אפשר לעשות את זה או דרך סיפור אישי שאנשים יכולים להתחבר אליו (״מכירים את זה שאין לכם כוח לקפל כביסה?״), או דרך דאטה (״78% מהאנשים מציינים את קיפול הכביסה כפעולה הרוטינית השנואה עליהם״).

בהצגת האימפקט הפוטנציאלי אם הכאב הזה ייענה, אני ממליץ להשתמש באותם כלים – אבל בהיפוך. מה הכוונה? אם בהצגת הכאב סיפרנו על השנאה העצומה שיש לנו כלפי קיפול הכביסה, אז בהצגת האימפקט נתאר את האוטופיה שבהיעדר המטלה הבלתי נסבלת הזאת. אם בהצגת הכאב הצגנו נתונים חזקים שמראים כמה שעות אנחנו שורפים על מיון הבגדים לארונות – אזי בהצגת האימפקט נראה כמה זמן חסכנו, ואיך אפשר לנצל אותו לדברים אחרים.

אחרי שביססנו את הכאב והאימפקט, זה הזמן למושיע: הסטארטאפ שלנו, המוצר שלנו.

חשוב לציין שאפשר לשחק עם מודל הגשר: אפשר להתחיל מהכאב, לעבור לאימפקט, ומשם למוצר. אפשר גם להתחיל מהאימפקט, לעבור לכאב, ואז לסיים במוצר. אפשר להשתמש רק בנתונים להמחשה, או רק בסיפורים אישיים, או לשלב בין השניים. שחקו עם זה, תתאמנו על וריאציות שונות, ותראו מה הולך לכם.

מקווה שנהניתם.ן מהוידאו!