את הקרנות אנחנו פוגשים לרוב מזווית מאוד מסוימת – הזווית היזמית כמובן. כדי להבין טוב יותר את המשקיעים הפוטנציאליים שלנו חשוב לדעת איך הם חושבים, ומה עומד מאחורי ההחלטות שלהם.