104: נקודת המבט של המשקיעה - על אתגרים בתהליכי גיוס. אורחת: לירון עזריאלנט

February 23rd, 2021

האזינו דרך:

כשקבענו להקליט פרק עם לירון עזריאלנט,  שותפה ומנהלת בקרן ההשקעות מירון קפיטל, עוד לא היינו בטוחים על מה נרצה לדבר. ניסינו לחשוב איך אנחנו יכולים לתרום ליכולת של יזמים ויזמות לגשת למשקיעים ולנהל טוב יותר את תהליך גיוס הכסף, וגם את היום שאחרי, אבל לא רצינו לעשות עוד פרק של טיפים ליזמים, טיפים שהרבה פעמים מאוד ברורים למשקיעים – אבל גורמים ליזמים להרגיש אבודים יותר. 

האסימון נפל כשהבנו שאם נצליח להביא אמפתיה והבנה אמיתית לדרך שבה נראית העבודה של לירון כמשקיעה, ולאילו אתגרים ניצבים מול משקיעים, נוכל לייצר דינמיקה יותר מאוזנת בין היזמים למשקיעים. דינמיקה שבה יזמים יודעים שכשמשקיע שואל שאלה, הוא לא מנסה להתקיל – הוא מנסה ללמוד, כי הוא לא מכיר טוב כמו היזם את התחום שבו הוא פועל. דינמיקה שבה יש הבנה שהמשקיעה שמדברת איתכם בערב – העבירה את הבוקר כשהיא נמצאת בדיוק באותה פוזיציה של היזמים כשהיא גייסה כספים לקרן שלה, ולכן היא יודעת איך זה מרגיש להיות בנעליים שלהם. 

נכון שתמיד יהיה אפשר לטעון שהסיטואציה לעולם לא תהיה סימטרית – שהמשקיעים הם אלו עם הכסף, והיזמים הם אלו שצריכים אותו. אבל, ככל שנבין טוב יותר את הנעליים שבהם הולך הצד השני, את המניעים, המוטיבציות והמגבלות שלו, כך נוכל להתחיל את המשא ומתן מנקודה טובה ומאוזנת יותר. 

— 

פרקים נוספים בנושא: 

נקודת המבט של המשקיע עם ג׳ף הורינג (פרק באנגלית) 

104: Investor point of view – The challenges in fundraising processes. Guest: Liron Azrielant

When we first decided to record an episode with Liron Azrielant, Founding Partner at Meron Capital, we weren’t sure what we’d like to talk about. We tried to think about how we could assist founders in the process of approaching investors and raising money, but we didn’t want to record another episode where investors give tips to founders – tips that are usually very clear to the investors but make founders feel even more lost.  

We realized that if we could bring real empathy and understanding to what Liron’s work looks like as an investor, and to the challenges investors are facing in general, we could create a more balanced entrepreneur-investor dynamic. A dynamic where founders know that when an investor asks a question they are not trying to ‘trick them’ into failing – they are simply trying to learn more. 

We can always argue that the relationship between the investor and the founders will never be balanced – since investors will always have the money, and founders will always need it. But, if we understand the other side’s perspective, motives and limitations, we can start our mutual interaction from a better, more balanced point.

For more episodes from the investor point of view:

The investor point of view with Jeff Horing (English)

Enjoy

More episodes

We talk about how we did an (almost) risk-free upgrade to our framework, with a process that took months but managed to take out all possible hazards. Guests: Eviathar Mossaffi and Omer Doron
 • March 2nd, 2021
 • Hebrew
 • 48:34

Listen on:

We talk about how we did an (almost) risk-free upgrade to our framework, with a process that took months but managed to take out all possible hazards. Guests: Eviathar Mossaffi and Omer Doron
 • March 2nd, 2021
 • Hebrew
 • 48:34
While the process of raising money is very challenging for founders, it also presents a lot of challenges for investors. This time we talk about the challenges of the investor in the process.
 • February 23rd, 2021
 • Hebrew
 • 59:48

Listen on:

While the process of raising money is very challenging for founders, it also presents a lot of challenges for investors. This time we talk about the challenges of the investor in the process.
 • February 23rd, 2021
 • Hebrew
 • 59:48