Month: February 2021

104: נקודת המבט של המשקיעה – על אתגרים בתהליכי גיוס. אורחת: לירון עזריאלנט

אמנם תהליך גיוס הכסף מאתגר מאוד עבור המייסדים, אך הוא גם מציב אתגרים רבים עבור המשקיעים. הפעם אנחנו מדברים על אתגרי המשקיע בתהליך. אורחת: לירון עזריאלנט, שותפה ומנהלת בקרן ההשעות מירון קפיטל